Tenashi Junior High School

Eerste bezoek

In 2010 komen we in contact met de Tenashie Junior High school, een grote ‘public school’. Wanneer we de school voor het eerst bezoeken is er geen druppel water, geen toiletten, geen lesmaterialen, de gebouwen zijn oud en slecht onderhouden, een tekort aan meubilair en geen licht in de lokalen. De school heeft geen geld voor deze dingen en wordt hierin niet/weinig ondersteund door de regering. Op de Tenashie Junior High School zitten leerlingen die uit de armste gezinnen van de omgeving komen. Op de school zitten ongeveer 1100 leerlingen tussen de 3 en 18 jaar oud. Leerkrachten en leerlingen zijn blij met de aandacht die ze krijgen wanneer we de school bezoeken. Leerkrachten zijn enthousiast en toegewijd. Het besluit om de school te helpen en als project aan te nemen is snel genomen. We laten les- en sportmateriaal achter en beloven de school verder te helpen.

Inventarisatie

In januari 2010 inventariseren we wat er allemaal nodig is op de school. Het is een hele lange lijst. Een aantal zaken kan snel gekocht worden en Liz gaat onmiddellijk met Godwin op stap. De meest belangrijk spullen worden direct aangeschaft. Bijvoorbeeld 50 rekenmachines die de leerlingen nodig hebben om hun examens te maken.

Gera en Emma

In maart 2011 gaan Gera en Emma 4 maanden naar Ghana om vrijwilligerswerk op de school te doen. Er wordt veel speel- en lesmateriaal aangeschaft en meegenomen dat in de lessen gebruikt kan worden. Gera en Emma hebben in alle klassen lessen verzorgd met bijbehorend lesmateriaal en dit overgedragen aan de leerkrachten zodat zij bekend raakten met de mogelijkheden en systemen van het onderwijsmateriaal en er zelf mee aan de slag konden. Gera en Emma hebben dit enthousiast en op een effectieve wijze gedaan. Ook aardrijkskunde en geschiedenis komen aan bod bij hun lessen. Landkaarten, wereldbollen, atlassen: alles komt de school in en wordt gebruikt. Toen wij in de zomer van 2011 een klas binnenliepen, moesten we meteen mee naar de wereldkaart en wezen de leerlingen ons Amsterdam aan! Wat een ontwikkeling: toen wij hier voor het eerst kwamen, bestond hun wereld veelal uit Accra en omgeving.

Ook is in deze tijd het dak gerepareerd en de deuren vernieuwd. De kinderen zitten nu in de regentijd droog en worden niet meer naar huis gestuurd. Het kantoor van Mercy, (voormalig) directrice, is opgeknapt en van goede sloten en deuren voorzien zodat alle materialen veilig opgeborgen kunnen worden.

Toiletgebouw & Polytank

In de zomer van 2011 laat stichting Kwame voor de school een toiletgebouw bouwen met 6 toiletten en 3 wastafels. Er moet ook een grote polytank komen gevuld met water; dit alles moet op een hoge stellage worden gebouwd i.v.m. de waterdruk. Aansluiting moet worden gevonden bij een rioolstelsel van de dicht bijzijnde weg. We krijgen hulp van de buurman van Tenashie, de architect Carl Maxwell. Een klus van jewelste maar er hoeft niet langer meer in de bosjes geplast te worden! Ook kan uit de polytank nu schoon water gehaald worden voor de (af)was, schoonmaak en de kooklessen. Één van de leraren wordt als verantwoordelijke aangesteld voor de hygiëne, het schoonmaken van het gebouw samen met leerlingen en de vele toiletspullen die we aangeschaft hebben. Ook komen er overal afvalbakken te staan en wordt het hele terrein schoongemaakt en gehouden. Iemand die wij de inspecteur van onderwijs zouden noemen, belt vaak als wij op de school bezig zijn en is blij met wat er gebeurt. De school wordt geüpgrade en er wordt een grote vuilcontainer geplaatst die regelmatig geleegd wordt. Heb je niets dan krijg je ook niks; vindt er de nodige verbetering plaats op de school door buitenstaanders dan wordt er ook van overheidswege geïnvesteerd. In de klassen vinden lessen hygiëne en voorlichting plaats. Ook leren ze hoe je je gebit moet verzorgen. Iedereen is blij met de tandenborstels, tandpasta en poetsdiploma’s die ze ontvangen.

Bibliotheek

Dankzij de stichting ‘read to grow’ mogen we 2400 Engelse lesboeken selecteren en ophalen. Deze hebben we laten verschepen naar Ghana en zijn afgeleverd op Tenashie. Om deze boeken op te bergen en daadwerkelijk te laten gebruiken hebben we 9 boekenkasten laten timmeren met sloten. Het lokaal is helemaal opgeknapt en natuurlijk weer een nieuwe deur met..ja een goed slot. Er is nu een bibliotheek om trots op te zijn. Grote keuze in onderwerpen en voor alle leeftijden. Ook staan er lange tafels waaraan gelezen kan worden. De bibliotheek staat op het lesrooster en de kinderen worden in de bieb geholpen door Mercy, die een cursus bibliothecaresse heeft gevolgd. De kinderen mogen per week ook 2 boeken mee naar huis nemen en worden bij het inleveren van de boeken overhoord; er is een eenvoudig uitleensysteem! Er zijn hele lijsten opgesteld wat de mogelijkheden met een boek zijn; samenvatten, ander einde bedenken, mooie tekening, navertellen, vragen stellen om maar wat te noemen.
Praktijklokaal Ook richtten we een praktijklokaal in zodat de kinderen die minder goed kunnen leren zich hier kunnen ontwikkelen en mogelijk iets leren waar ze later geld mee kunnen verdienen. De school kan zo ook praktijkgericht onderwijs bieden. Er wordt een grote oven aangeschaft met al het benodigde bakmateriaal bijvoorbeeld tientallen bakblikken. Een aanrecht wordt gebouwd, werktafels en opbergkasten.

Daarnaast worden er 5 hand naaimachines en een elektrische gekocht en veel stoffen, ritsen, knopen en andere naaibenodigdheden. Ook staan er een paar computers; met een groep van 10 leerlingen om zich heen laat de leerkracht zoal wat mogelijkheden zien. Hier moet nog wel wat gebeuren……

Sport

Sport is erg belangrijk in Ghana. Dozen vól sportkleding en allerlei materialen slepen we keer op keer mee. Dank ook de vele sponsors!Ontelbare voet, -volley en basketballen vinden hun weg. We brengen een officieel volleybalnet mee en laten een hele stevige tafeltennistafel timmeren. Wat een enthousiasme bij docenten en leerlingen. Het onderwijsteam loopt al te dollen in allerlei sportshirts vóór wij de dozen hebben uitgepakt. Feest! We zien dat de school hier nog steeds met veel plezier gebruik van maakt. Wanneer er een volleybaltoernooi is, komen de scholen uit de omgeving zelfs om hier te trainen. Iets dat zo veel doet voor het zelfvertrouwen van alle leerlingen.

Speelgoed

In Ghana kennen de kinderen in de kringen waarin wij ons begeven nauwelijks speelgoed. In de duurdere winkels in the mall’s komt weliswaar meer aanbod maar dan zijn de Barbie’s en de Lego onbetaalbaar. We hebben in de loop der jaren al heel veel meegenomen maar een speciale plaats namen de Duplo en Lego in. Bouwen van voorwerpen in verband en volgens schema……onvoorstelbaar hoe enthousiast de leerlingen waren. Op vrijdagmiddag was het Legomiddag. We móesten komen kijken. Jongens en meisjes van 14,15 jaar waren uren bezig, ruilden met elkaar van steentjes en bouwden en bouwden. De leraar liep rond om te kijken of er niets in de zakken verdween of op de grond viel. Op een paar scholen hebben we in Nederland actie gevoerd onder het mom van ’breng één handje lego van je zelf mee en vele beetjes worden een enorme berg’. Later zijn we ook op deze scholen gaan vertellen hoe blij de kinderen in Ghana waren met hun Lego!

Noortje en Lotte

Begin 2013 gaan Noortje en Lotte 4 maanden vrijwilligerswerk doen op Tenashie. Ze nemen lesmaterialen mee die leerlingen van het Stedelijk Gymnasium en het Mondialcollege vanuit hun maatschappelijke stage hebben gemaakt. Ook gaan ze meteen in het kantoor van Mercy kijken welke andere lesmaterialen van de stichting er liggen: mappen en dozen vol. Alles wordt weer tevoorschijn gehaald zodat het in de lessen gebruikt kan worden. Noortje en Lotte geven zelf lessen met alle materialen en betrekken ook nu weer de leerkrachten hierbij zodat alle lesmaterialen optimaal benut worden. Er worden ontbrekende spullen aangeschaft, vernieuwd / aangevuld en natuurlijk moeten er zaken worden gerepareerd. Er gebeurt van alles en er wordt veel opgelost door Noor en Lotte. Ook komt er samen met de leerkracht die verantwoordelijk is voor hygiëne een schoonmaakrooster voor de toiletten en worden er nieuwe schoonmaakmiddelen aangeschaft en het gebruik uitgelegd.

Mercy 

In juni 2013 maakt directrice promotie en krijgt Mercy een aantal scholen onder zich. Voorlopig blijft ze nog wel op het schoolterrein wonen. Haar opvolger Michael blijkt een oude studiegenoot van haar te zijn en zij hebben veel contact met elkaar over de school. In oktober maken we kennis met de nieuwe directeur en hij wil graag met ons in contact blijven en samenwerken. We worden aangenaam verrast door de toilettenunit die er geplaatst is met 10 toiletten door de overheid!!!!! Omdat de school er zo goed uit ziet, zoveel materialen heeft en structuur biedt, heeft zij een veel betere naam in de omgeving gekregen. Vanwege deze verdiensten heeft de overheid de unit aangeboden.
We zijn duidelijk op de goede weg met de Tenashie Junior High School.