Verantwoording

Hoe komen we aan onze middelen?

 • door een steeds grotere groep van vaste donateurs
 • schenkingen voor gerichte projecten, zoals bv. de waterput, een kiosk, kind naar school, gasbedrijf van Kwame, straatkinderenprojekt
 • donatie door opheffing van een stichting
 • een groeiende ‘club van 100’
 • donatie bedrijven
 • voorlichting op scholen die vervolgens allerlei( inzameling)acties voor ons houden
 • een mooi bedrag uit een charity found van een aannemersbedrijf
 • donatie ‘vrijmetselarij’
 • opbrengst jaarmarkt kerk Lindenholt (Nijmegen)
 • giften van enthousiaste bewoners van het Oud Burgeren Gasthuis Nijmegen
 • kerstmarkt Oud Burgeren Gasthuis (OBG)
 • loterij OBG ten bate van ‘Kwame’
 • informatiebijeenkomsten en verkoop Ghanese producten bij bijv. ‘By Anne’, Margreet, Dorien, Tilly e.a.: opbrengst Kwame
 • digitale verzending kerstkaarten; winst wordt gedoneerd aan ‘Kwame’
 • opbrengst verkoop kleding
 • invulling maatschappelijke stage op het Stedelijk Gymnasium en het Mondial College in Nijmegen door bijv. het maken van les -en voorlichtingsmateriaal, banners, opbrengst verkoop appeltaarten
 • verkoop tweedehands boeken
 • opbrengst Koninginnemarkten
 • geld voor Kwame i.p.v. cadeaus op huwelijksfeesten, verjaardagen
 • mooie actie parfumeriezaak
 • sportkleding en materialen van sportverenigingen uit o.a. Arnhem, Beuningen, Est, Ewijk en Nijmegen
 • opbrengst van ‘dansen voor kansen’
 • propedeuse project ‘HAN’
 • verkoop geluksbandjes door Ada bij haar dansgroepen
 • openbare wc in studentenhuis in Amsterdam tijdens Koninginnedag
 • stampotten eten voor het goede doel in Ewijk op oudejaarsdag
 • inzameling naaimaterialen en locnaaimachines
 • Antoinette rent gesponsord de 7 heuvelenloop in Nijmegen voor onze stichting
 • jaarlijkse donatie van disputen van het Amsterdams Studenten Corps (ASC-AVSV)
 • opbrengst lustrum bedrijven: i.p.v. flesje wijn of bloemen een donatie aan Kwame
 • baten inloopmiddag met informatie en verkoop Ghanese spullen
 • 2400 lesboeken van stichting ‘Read to Grow
 • verkoop zelfgemaakte kaarten
 • inzameling Lego door scholen
 • speelgoedboodschapjes van Albert Heijn
 • houten speelgoed van fabrikant Rolf en 2e hands duplo van Duplo fabrikant
 • sponsorlopen en lege flessenacties door scholen
 • heitje voor een karweitje door leerlingen van scholen
 • leerlingen maken van hun klas een museum en vragen entreegeld
 • vrijwilligers die in Ghana gaan werken en de familie hiervan, zamelen geld en goederen in
 • kleding van winkels voor verkoop en/of om mee te nemen naar Ghana
 • opbrengst oud papier van een school
 • benefietmarkt georganiseerd door gezin dat in Ghana gaat werken