Wie was Kwame?

Kwame werd op tweejarige leeftijd van de ene op de andere dag in het weeshuis aangetroffen waar Liz werkzaam was. Het jongetje was ongelukkig, eenzaam en erg ziek. Liz ontfermde zich over hem en bracht hem ten einde raad naar het ziekenhuis in de hoop hem te kunnen redden. Korte tijd erna stierf hij.

Wat had hij allemaal meegemaakt?
Wat had zijn leven voor zin gehad?

Uit zijn naam willen we nu met ‘Stichting Kwame’ voor andere kinderen het verschil maken. We willen dit realiseren met kleinschalige projecten die gericht zijn op de verbetering van leefomstandigheden, onderwijs, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Wij onderscheiden ons doordat De projecten kleinschalig zijn, transparant en de lijnen kort. We hebben direct contact met de ‘local people’ die helpen praktisch vorm te geven aan de projecten en met hulp van ons de verantwoording gaan dragen, daar waar mogelijk.

Doelstellingen

Stichting ‘Kwame’ zet zich in voor de primaire levensbehoeften van mensen in ‘low developed regions’. Daartoe zet de stichting projecten op die gericht zijn op verbetering van de leefomstandigheden, onderwijs, gezondheid en arbeid.

Op welke wijze de stichting deze doelstelling tracht te bereiken?

  • De projecten worden ontwikkeld en begeleid door de stichting ‘Kwame’ zelf, hierbij zo nodig gebruikmakend van externe expertise.
  • We willen mensen hulp bieden om hen vervolgens in staat te stellen zichzelf verder te ontwikkelen en hun levensomstandigheden te verbeteren.
  • De hulpverlening richt zich ook op bewustwording en medeverantwoordelijkheid van de doelgroep om zo zelfstandig- en onafhankelijkheid te stimuleren.
  • De activiteiten van de stichting zullen zowel reactief als proactief zijn.
  • De stichting werft financiële middelen en verkrijgt materialen door middel van diverse activiteiten.

 Bestuur en ANBI

 

 Vrijwilligers