Flip de Bruijn


Mijn naam is Flip de Bruijn en ik studeer bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ik ben de broer van Liz en dat zegt eigenlijk genoeg: ook ik ben door haar besmet met het Afrika virus. Meteen na mijn VWO ben ik vertrokken naar Ghana. Eerst heb ik een paar maanden in Accra meegewerkt voor stichting Kwame daarna heb ik in samenwerking met de stichting Big Step en stichting Kwame samen met twee vrienden een multifunctioneel sportveld aangelegd in het dorpje Akuase. Het was een onontgonnen terrein waarbij de dorpsbewoners moesten motiveren om ons te helpen. Veel moest met handarbeid gebeuren. Door gebruik te maken van onze contacten in Nederland en iedereen enthousiast te maken, hebben we heel veel kunnen inzamelen: tientallen ballen, netten en allerlei soorten (sport)kleding hebben we kunnen geven aan de dorpelingen.

Voor alle sportspullen zijn kasten gebouwd en we hebben geregeld dat onderwijskrachten op de school de verantwoordelijkheid namen voor de spullen. Toen we een jaar later het dorp opnieuw bezochten, werd er veel gebruik gemaakt van de sportplaats en alle spullen waren nog intact!!!

Leuk om te vermelden is dat neef Job en vriendin Danique door hun maatschappelijke stage er voor gezorgd hebben dat er ook nog tafeltennistafels konden worden getimmerd en schooluniformen konden worden gekocht.