MONDIAL COLLEGE VOOR GHANA

KERSTMARKT
12 december 2018 was er op het Mondialcollege in Nijmengen, locatie 
Meeuwse Acker, een kerstmarkt. Op deze markt stonden heel veel leerlingen in een een prachtig versierde kraam, waarin ze iets verkochten: zelfgemaakte hapjes, rommelmarkt, kerstkaarten, kerstversieringen, gedichtjes maken, haren vlechten, nagels lakken. etc. De docenten zorgde voor de muzikale opluistering met hun schoolband. De opkomst was groot en de sfeer heel goed. De opbrengst van de kerstmarkt gaat dit jaar naar Stichting Kwame. En…… daar zijn we heel erg blij mee.
Iedereen die heeft meegewerkt: HEEL HARTELIJK BEDANKT !!!!!!