NIEUWSBRIEF STICHTING KWAME

Ewijk, december 2017
In april 2008 is Stichting ‘Kwame’ opgericht na een half jaar durend verblijf van Liz in Ghana waar zij in
weeshuizen en op schooltjes vrijwilligerswerk heeft gedaan. Een bezoek van de moeder en tante van Liz
heeft geleid tot een ‘blijvende helpende hand’: Stichting ‘Kwame’ was een feit.

Zoals iedereen misschien al wel via Facebook en onze website heeft kunnen volgen zijn er afgelopen
jaar weer veel activiteiten geweest om onze projecten in Ghana voort te kunnen zetten.
Ook dit jaar zijn er weer tal van acties geweest, het voert te ver om ze allemaal te noemen. Een greep
uit de vele activiteiten die hebben plaatsgevonden om ons werk in Ghana mogelijk te maken! Een paar
zaken willen we extra onder de aandacht brengen:
We doen een willekeurige greep en willen hierbij verder niemand tekort doen:
-Lieke Derksen (werkzaam bij Zorgbedrijf Hart van Velp) heeft de stichting weer hartverwarmend
geholpen door het maken van honderden kerstengeltjes en vierdaagse sleutelhangers waarvan de
opbrengst voor Kwame was. Ook staat zij regelmatig met een marktkraam spullen te verkopen voor ons
goede doel.
-Verploegen schoenen Beuningen doneerde tientallen paren nieuwe schoenen .
-Ralph Ehlert heeft de voetballende jeugd van Ghana weer blij gemaakt met schoenen en materialen.
-Susanne Venema en kinderen hebben dozenvol speelgoed, kleding en schoolmaterialen ingezameld.
-Bewoners van de Naeff flat in Velp zorgden voor materialen via hun kerkgemeenschap.
-Rob Roelofsen, werkzaam bij AkzoNobel, heeft stichting Kwame voorgedragen voor de opbrengst van
hun kerstloterij en deze is ook toegekend. Bedankt voor het vertrouwen en het prachtige bedrag; dit
bedrag heeft Rob ook zelf nog aangevuld !!!!
-De opbrengst van de kerstmarkt bij Kindercentrum Kloek (Kion) in Nijmegen mochten we ook in
ontvangst nemen. Erica Adolfs, medewerkers en kindjes heel erg bedankt voor deze mooie actie.
-Opnieuw een actie voor Kwame van basisschool Stap voor Stap in Elst: wij zijn nog steeds helemaal
onder de indruk van hoeveel geld de leerlingen ingezameld hebben voor stichting Kwame ! Wat een
geweldig mooi bedrag! Ook hier verdient onderwijzeres Truus Heijligers een hele grote pluim: zij helpt
ons werkelijk met alles.
-We hebben een aantal lezingen gehouden in het afgelopen jaar over onze werkzaamheden en ook dit
heeft de kas gevuld.
-Naast bovenstaande zijn er talloze individuele acties, donaties en worden we al jaren lang ondersteund
door een vaste groep van mensen waarvoor zoveel dank!!!!!!
NIEUWSBRIEF
Stichting Kwame NL30RABO0143387146 2
Luit 22 E: StichtingKwame@Hotmail.com
6644 DS Ewijk I: www.stichting-kwame.nl
T: 06-23063306 KvK: 09182259
Wat is er in Ghana gedaan:
-Voor alles staan we voor continuïteit van ingezette projecten. Dit houdt o.a. in dat de kiosken
onderhouden moeten worden, alle kinderen naar school blijven gaan, transport en eten betaald
worden. Het aantal kinderen waar we de schoolgelden voor betalen is ook dit jaar weer uitgebreid.
Enkele donateurs zijn verbonden aan specifieke kinderen en volgen zo hun ontwikkeling. We hebben
zelf contacten met de schooldirecteuren en krijgen de rapporten opgestuurd; doordat we alle kinderen
persoonlijk kennen, is het fijn om ze zo te kunnen volgen. Ze zijn zo enthousiast dat ze naar school
mogen en dat is goed terug te zien in hun schoolprestaties.
Ook ‘onze’ kinderen worden ouder en gaan na de high school beroepsopleidingen volgen. Dit wordt
door donateurs van Kwame gefinancierd.
Clement, de oudste zoon van Evelyn en Joe, heeft alle vakken van de Senior High School op het
hoogste niveau afgesloten en is inmiddels gestart op de University of Education, Winneba . Stichting
Kwame heeft hierbij een aandeel geleverd. Wij zijn heel trots op hem.
-De gezinnen maken het redelijk goed. Zij bouwen nog geen reserves op, komen ze voor onverwachte
zaken te staan (meestal op medisch gebied) dan springen we bij na overleg.
-We worden nog steeds bijgestaan door Helena Obeng en maken dankbaar gebruik van haar ‘social
workers’ die onze gezinnen en scholen bezoeken. Indien er wat aan de hand is ondernemen we meteen
actie. Zo komen we soms voor onbekende precaire dingen te staan: kinderen bleken niet meer naar
school te mogen omdat ze niet besneden waren. De kosten waren hiervoor te hoog voor de
ouders…………….
De 60/70 kinderen die op zondag door Helena bij de Ponacka Kidsclub worden begeleid hebben van
stichting Kwame onderwijs -en sportmaterialen ontvangen. Ook hebben we hun grote wens kunnen
vervullen door het geven van muziekinstrumenten te gebruiken om hun sociaal emotionele ontwikkeling
te stimuleren.
Alami (midden met blauwe jurk) en familie
NIEUWSBRIEF
Stichting Kwame NL30RABO0143387146 3
Luit 22 E: StichtingKwame@Hotmail.com
6644 DS Ewijk I: www.stichting-kwame.nl
T: 06-23063306 KvK: 09182259

Alami in haar naaiatelier ‘Almis Couture’ Liz in een creatie van Alami
-Iemand waar we heel trots op zijn: Alami Haruna. Deze hele jonge vrouw zorgt samen met haar zusje
Paulina voor vele pleegbroertjes – en zusjes. Ze werkt heel hard en is altijd positief. Naast de zorg voor
dit grote gezin heeft ze haar eigen naaiatelier (Almis Couture) dat vorig jaar met onze hulp is opgeknapt.
Ze ontwerpt en maakt met veel enthousiasme kleding. Deze maatkleding kan vanuit Nederland besteld
worden. Ook voor dit gezin betalen we school – en beroepsopleidingen (Wilma en Rob bedankt).
Liz coached Alami in het opzetten van haar bedrijf. We ontvangen van haar vele lieve ontroerende
spraakberichten.
-God is Good Academy: vele bouwactiviteiten vanwege de enorme leerlingen groei onder bezielende en
serieuze leiding van Vincent Yevugah. De bouwval die we 2 jaar geleden aantroffen is voorzien van dak,
deuren, ramen, schoolmaterialen, meubilair en sportbenodigdheden. Door de ontwikkeling van het
schooltje neemt het aantal leerlingen fors toe. Er is nog veel nodig maar het gaat de goede kant op. Het
levert voor de gemeenschap veel op. Er is goed contact met Vincent over de activiteiten en
investeringen.
-Groot nieuws van Kwame (Samuel Akuffo): vanaf het allereerste uur kennen wij de jonge man Kwame.
Hij heeft een eigen bedrijfje opgezet om gasflessen te bezorgen. Stichting Kwame heeft hem hierbij
ondersteund.
Nu is hij een schooltje aan het bouwen voor kansarme kinderen. Hij wil wat terug doen voor de
maatschappij! Hij financiert het zelf maar natuurlijk helpen we hem. Als je dit project wilt ondersteunen
zet dan bij een eventuele overboeking de naam Kwameschool erbij! Leuke bijkomstigheid : deze
Montessori school wordt naar Liz vernoemd.
.
NIEUWSBRIEF
Stichting Kwame NL30RABO0143387146 4
Luit 22 E: StichtingKwame@Hotmail.com
6644 DS Ewijk I: www.stichting-kwame.nl
T: 06-23063306 KvK: 09182259
School in aanbouw in Agona Swedru.
-Mooi vooruitzicht !!!! Onze steun en toeverlaat Truus Heijligers gaat met dochter Noortje en vriendin
Lotte in het voorjaar naar Ghana om voor onze projecten te werken. Noortje en Lotte hebben 5 jaar
geleden als vrijwilligers maandenlang gewerkt voor stichting Kwame in Ghana. Moeder Truus is toen in
Ghana geweest om haar dochter te bezoeken. Alle drie zijn ze dol enthousiast om weer terug te kunnen
gaan en hun steentje bij te dragen. Ook nemen zij dozen vol met materialen mee.
Om bij dit laatste aan te sluiten: het afgelopen jaar zijn er 70 dozen naar Ghana verscheept en zijn direct
en goed afgeleverd bij de gezinnen en op alle projecten. Wat waren ze daar ontzettend blij mee.

De dozen worden vol enthousiasme uitgepakt.

Iedereen ontzettend bedankt voor de hulp in welke vorm dan ook!! We zijn een kleine stichting, doen veel
maar kunnen dit niet alleen. We hopen in de komende tijd weer op iedereen te kunnen rekenen!
Rest ons nog jullie hele gezellige feestdagen te wensen en veel goeds voor 2018!
Liz, Jacqueline, Karin de Bruijn.
NIEUWSBRIEF
Luit 22 E: StichtingKwame@Hotmail.com
6644 DS Ewijk I: www.stichting-kwame.nl
T: 06-23063306 KvK: 09182259

Zoals iedere stichting zijn wij afhankelijk van donaties en het is belangrijk om de continuïteit in de
hulpverlening te kunnen waarborgen. Uw giften zijn meer dan welkom.
Rekeningnummer NL30 RABO 0143387146 t.n.v. Stichting Kwame,
Rabobank Nijmegen
Wij hopen dat jullie ons enthousiasme delen om voor een aantal kinderen het
verschil te maken. Een blijvende helpende hand!