Acties

ZONDAG 23 NOVEMBER WEL.KOM ACTIE.

Op 18 december a.s. zijn wij uitgenodigd bij stichting Wel.kom, gevestigd in Blerick, om over onze werkzaamheden in Ghana te vertellen. Het initiatief hiervoor komt van oud-Wel.kommer Riet van den Groenendal en wordt ook enthousiast opgepakt door de medewerkers Jeanne Helmers en Ger Hendriks. Wij zijn blij met het vertrouwen en het mooie podium waarvoor ook de directeurbestuurder de heer H.Janssen erkentelijk zijn.

De medewerkers worden tot aan 18 december geïnformeerd onder andere d.m.v. nieuwsbrieven. De echtgenoot van Riet heeft voor stichting Kwame een flyer gemaakt!!!!!!! Zo fijn, Jos.

Lees hier de nieuwsbrieven van Wel.kom waarin Stichting Kwame wordt genoemd.

1e nieuwsbrief – inleiding info medewerkers wel.kom (1)

2e nieuwsbrief – uitleg actie 3e nieuwsbrief

3e nieuwsbrief

Tekst achterkant flyer

 

Update maandag 15 december 2014 Vervolg Wel.kom/Kwame actie voor Ghana

Beste Wel.kom.mers,

Het gaat goed met de Kwame actie voor Ghana!! Onze droom om een stukje wereld, een stukje Ghana, een beetje mooier te maken lijkt uit te komen. Een aantal medewerkers heeft al gehoor gegeven aan onze oproep om spullen in te zamelen. Enkelen hebben zelfs familie, vrienden en buren gevraagd om mee te helpen aan onze droom! Heb je nog spullen, ze zijn meer dan welkom. Het ‘boodschappenlijstje’ is al eerder via dit kanaal verspreid, maar je kunt het ook opvragen bij Jeanne.

Bij Jeanne kun je trouwens ook een idee krijgen van de sieraden en andere Kwame-artikelen die jullie op 18 december in Reuver kunnen kopen. Wil je daar niet op wachten? Je kunt nu al je favoriete cadeau bij Jeanne uitkiezen.

Een korte tussenstand:

– Er zijn al 6 dozen gevuld met speelgoed, tandenborstels, tandpasta, zeep, stoffen etc.

– Er is al voor € 60,00 aan sierraden en andere spullen verkocht.

Onze dank is groot!!!!!!

Jacqueline, Karin, Jeanne, Ger en Riet.
Update zaterdag 20 december 2014

Warme en enthousiaste bijeenkomst bij Wel.kom. De medewerkers van Wel.kom hebben dozen met waardevolle spullen ingezameld. Zodra het in Ghana ter plaatse is geven we het door. Mooie opbrengst met vervolg contacten. Ger, Jeanne en Riet heel erg bedankt voor het hartelijk geboden podium.

 

Flyer